Essve S. bildades 1994, från början för att Molanders service för
Durst, Colenta, Holstert, Hunt, Aereon, Rolma och Sitte skulle lyftas
ut som ett självständigt företag.

Svenne Svensson som var ansvarig för denna service hade redan ett
företag, Svennes Lab & AV Service som var verksam på fritiden.
Detta företag registrerades 1984 innan Svensson kom tillbaka till
Molanders 1985.

Svennes Lab & AV Service byter namn 1994 till Essve Support

Essve S. ombildades 1997 till Aktiebolag med 200,000 i aktiekapitsl, samtliga
aktier ägda av Svenne Svensson. Revisor är Bengt Karlsson vid
Täby Revision AB.